Vaše cévy. Naše starost.

Diagnózy - indikace vyšetření

echokardiografie
 • chlopňové vady - diagnostika, sledování stavu, vrozené vady, nově zjištěný šelest
 • ICHS, bolesti na hrudi nejasné etiologie
 • hypertenze
 • dušnost nejasné etiologie
 • palpitace
 • synkopální stavy
 • zánětlivá postižení srdce (endo-, myo-, perikarditida)
duplex UZ karotid
 • podezření na stenózu extrakraniálního úseku karotid
 • porucha metabolismu lipidů
 • kolapsové stavy
 • st.p. CMP, TIA
 • vertigo, tinnitus
 • náhlá porucha zraku
 • před operacemi u pacientů nad 60 let
 • k detekci známek preklinické aterosklerózy
duplex UZ DK
 • varixy, chronická žilní insuficience
 • dg flebotrombózy, sledování posttrombotických změn
 • otoky a bolesti DK
doppler UZ tepen DK - stanovení indexu kotník/paže ABI
 • ICHDK - diagnostika, sledování průběhu onemocnění
 • bolesti DK, klaudikace
bicyklová ergometrie
 • bolesti na hrudi a dušnost nejasné etiologie
 • sledování pacientů s ICHS, stanovení tolerance zátěže
 • hypertenze
EKG Holter
 • ICHS
 • bolesti na hrudi nejasné etiologie
 • dušnost nejasné etiologie
 • arytmie
 • synkopa
 • ověření funkce pacemakeru
TK Holter
 • hypertenze (stanovení diagnózy, ověření medikace, vyloučení syndromu bílého pláště)
CoaguChek
 • warfarinizace
Cévní a interní ambulance
Ústecká 789/36a
184 00 Praha 8

tel. 283 85 00 70
fax. 283 85 00 71

cevni@cevni.cz