Vaše cévy. Naše starost.

Prováděná vyšetření

MUDr. Michaela Kruková, MUDr. Markéta Sovková

  • klinické interní vyšetření
  • klinické angiologické vyšetření
  • bicyklová ergometrie - zátěžový test na bicyklu s kontinuální monitorací EKG a TK
  • echokardiografie - dvourozměrné a jednorozměrné zobrazení, pulzní a kontinuální dopplerovské vyšetření, barevné mapování (získání informací o velikosti, struktuře a funkci srdečních oddílů)
  • duplex UZ karotid - dvourozměrné zobrazení, pulzní a kontinuální dopplerovské vyšetření, barevné mapování extrakraniálního úseku karotid (a.carotis communis, a.carotis interna, a.carotis externa) a extrakraniálního úseku vertebrálního povodí
  • duplex UZ žil DK a HK - dvourozměrné zobrazení, pulzní a kontinuální dopplerovské vyšetření, barevné mapování žilního systému končetin (v.iliaca externa, v.femoralis communis, v.femoralis superficialis, proximální úsek v.femoralis profunda, v.poplitea, vv.tibiales, v.subclavia, v.axillaris, v.brachialis, vv. antebrachii)
  • doppler UZ DK - stanovení indexu kotník/paže (ABI)
  • EKG Holter - 24 hodinová monitorace EKG křivky
  • TK Holter - 24 hodinová monitorace TK (měření přes den á 20 min, v noci á 45 min)
  • CoaguChek - okamžité stanovení hodnoty INR (Quick) po odběru krve z prstu
Cévní a interní ambulance
Ústecká 789/36a
184 00 Praha 8

tel. 283 85 00 70
fax. 283 85 00 71

cevni@cevni.cz