Vaše cévy. Naše starost.

Sonografie (ultrazvuk)

MUDr. Michaela Kruková, MUDr. Markéta Sovková

Sonografie je neinvazivní, proto nebolestivá, moderní akustická a zobrazovací metoda. Vyšetření trvají zpravidla několik desítek minut, příprava není nutná.

  • Echokardiografické vyšetření - získání informací o velikosti, struktuře a funkci srdečních oddílů
  • Duplexní sonografické vyšetření karotid - vyšetření tepen zásobujících krví mozek
  • Duplexní sonografické vyšetření cév končetin - vyšetření tepenného a žilního systému končetin
  • Dopplerovské vyšetření cév končetin - vyšetření tepenného a žilního systému končetin
Princip sonografie
Duplexní ultrazvukový přístroj se skládá z počítačové jednotky a sondy, která funguje jako vysílač i přijímač ultrazvukových vln. Při šíření ultrazvu-kových vln prostředím dochází k jejich odrazům. Tyto odrazy jsou modifikovány prostředím, kterým vlna prochází. Odrazy jsou přijímány sondou a počítačový program na základě rozdílů v odrazech dokáže zobrazit orgány a tkáně v těle i rychlost a směr proudění krve v cévách a srdci.
Dopplerovský ultrazvukový přístroj pracuje na stejném principu, ale neumožňuje zobrazení tkání. Průtok krve je hodnocen pouze akusticky.
Zpět na preventivní vyšetření
Cévní a interní ambulance
Ústecká 789/36a
184 00 Praha 8

tel. 283 85 00 70
fax. 283 85 00 71

cevni@cevni.cz